کد خبر : 9078

سرقت

سرقت مسلحانه و به خطر افتادن جان مردم

به گزارش ستاره پارسی :

ستاره پارسی : سرقت مسلحانه از طلافروشی ها در برخی استان ها به تازگی رخ داده است. سرقت مسلحانه در برخی موارد با خشونت بسیاری همراه است و منجر به قتل می شود. سرقت مسلحانه از این طلافروشی ها که در تهران و کرج رخ داده است دزدان مسلح با گونی دست به سرقت مسلحانه می زنند که سرانجام سرقت مسلحانه ها ناکام ماند و منجر به دستگیری شد.

 

 

ارسال نظر