کد خبر : 8671

ارشا اقدسی | علت فوت ارشا اقدسی | بیوگرافی ارشا اقدسی | ارشا اقدسی بدلکار

فیلمی دردناک از حال خراب مادر ارشا اقدسی در مراسم تدفین

ارشا اقدسی یکی معروف ترین بدل کار ها بود. متاسفانه طی صحنه فیلمبرداری دچار حادثه شد. ارشا اقدسی چند روز پیش فوت کرد و مراسم تدفین ارشا اقدسی روز جمعه 22 مرداد انجام شد . در ادامه لحظه دیدار مادر ارشا اقدسی با پیکر بی جان او را مشاهده کنید:

ارسال نظر