کد خبر : 8778

یک پرستار تصویری دردناک را منتشر کرد.

به گزارش ستاره پارسی :

این پرستار با انتشار یک عکس نوشت:

 «کل موجودی خون یه بیمارستان اینقدر نباید باشه»

کرونا

ارسال نظر