کد خبر : 8889

شبیخون پلیس به خلوتگاه شیطانی زن خیانتکار و مرد غریبه در اتاق خواب خبر ساز شد.

به گزارش ستاره پارسی :

شهریور ماه امسال ماموران پلیس غرب تهران با مراجعه مرد جوانی در جریان خیانت در زندگی زناشویی قرار گرفتند و تحقیقات خود را آغاز کردند.

ماموران پلیس در تحقیقات اولیه پی بردند، همسر مرد جوان  که در محل کارش در شهرک غرب مشغول به کار بوده با یک مرد غریبه دوست شده و ارتباط برقرار کرده است.

در تحقیقات تکمیلی شاکی شواهدی از جمله صدا و فیلم های ضبط شده از ماشین همسرش به ماموران پلیس ارائه کرد که نشان می داد همسرش با یک مرد غریبه در ارتباط است.

بنابر حساسیت موضوع تیم پلیسی پس از اخذ مجوز های لازم قضایی و بنابر اطلاعاتی که شاکی مبنی بر آدرس خلوتگاه همسرش و معشوقه او در اختیار پلیس گذاشته بود ماموریت گرفتند تا متهمان را بازداشت کنند.

ماموران پلیس پس از استقرار در خلوتگاه متهمان طی یک عملیات هماهنگ زن خیانتکار و معشوقه اش را بازداشت کردند.

متهمان پس  از انکار در بازجویی ها با مدارک و شواهد موجود مبنی بر فیلم و صدای ضبط شده در خودرو روبرو شدند که در انتها تحقیقات به برقراری ارتباط نامشروع و خیانت اعتراف کردند.

بنابراین گزارش، پس از شکایت شاکی پرونده متهمان جهت سیرمراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

 

ارسال نظر