کد خبر : 8976

9 تصویر که دلتان را تکان می دهد.

به گزارش ستاره پارسی :

کرونا همچنان خانواده هارا داغدار می کند. کرونا در ایران به مردم رحم نمی کند. فاجعه کرونا جهان را رو به نابودی برده است. در این خبر تصاویری از اجساد را مشاهده خواهید کرد که قربانی ویروس کرونا شده اند.

انتشار تصاویر و عکس های اجساد کرونا و تابوت های شان شاید درس عبرتی باشد برای افرادی که بدون توجه به پروتکل های بهداشتی مسافرت و دورهمی می روند و به مرگ های کرونایی بی توجه هستند.

کرونا

کرونا

کرونا

کرونا

کرونا

کرونا

کرونا

کرونا

کرونا

کرونا

ارسال نظر