کد خبر : 1586

مرکز آمار ایران گزارش سالانه شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور در سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد.

به گزارش ستاره پارسی :

به گزارش ستاره پارسی ؛ مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ۱۳۹۸ برای کل کشور ۴۲،۶ درصد، مناطق شهری ۴۲.۷ درصد و مناطق روستایی ۴۲.۲ درصد بوده است.

روند افزایشی نرخ تورم

شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۵) در سال ۱۳۹۸ برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب عدد ۱۸۵.۱، ۱۸۴.۰ و ۱۹۱.۴ را نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل (نرخ تورم) برای کل کشور ۳۴.۸ درصد، مناطق شهری ۳۴.۴ درصد و مناطق روستایی ۳۷.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم کل نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۷.۹، ۷.۸ و ۹.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ۱۳۹۸ برای کل کشور ۴۲،۶ درصد، مناطق شهری ۴۲.۷ درصد و مناطق روستایی ۴۲.۲ درصد بوده است. نرخ تورم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۴.۴، ۴.۳ و ۴.۹ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم گروه عمده «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» در سال ۱۳۹۸ برای کل کشور ۳۱،۴ درصد، مناطق شهری ۳۱.۱ درصد و مناطق روستایی ۳۳.۵ درصد بوده است.. نرخ تورم «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۹.۰، ۸.۶ و ۱۱.۷ واحد درصد افزایش یافته است.

 

ارسال نظر