کد خبر : 1877

آریا ساسول اولین شرکت با سهام ممتاز است که در بازار سرمایه پذیرفته می شود...

آریا ساسول اولین شرکت با سهام ممتاز است که در بازار سرمایه پذیرفته می شود. پیش از این امکان پذیرش اینگونه شرکت ها در بازار سرمایه مهیا نبود اما در سال گذشته بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان شرکتهایی چنین مجاز به پذیرش و عرضه گردیدند. حال شرکتها می توانند با ارائه درخواست به هیئت پذیرش مربوطه، بخشی از سهام شرکت را در قالب سهام ممتاز تعریف کرده و اساسنامه خود را با تعیین شرایط نزد سازمان ثبت کنند.

 

در حال حاضر دونوع سهام ممتاز در دستورالعملها تعریف شده است:

 

نوع الف:

 

سهام ممتاز نوع الف، سهام ممتازی است که حق رای بیشتر آن در زمان انتخاب اعضای هیئت مدیره متعلق به سهامداران تعیین شده باشد و در صورت فروش سهام توسط سهامداران مزبور، کلیه حقوق متصور بر سهام ممتاز از بین خواهد رفت.

 

در چنین شرایطی سهام ممتاز حداقل ۳۰ درصد سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهد. لکن حداکثر سهام ممتاز شرکت باید به میزانی باشد که الزامات مقرر در خصوص میزان سهام شناور آزاد ناشر پذیرفته شده را رعایت کند. در اینگونه موارد نسبت سهام ممتاز از کل سرمایه شرکت و میزان حق رای آن جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره به درخواست متقاضی و پس از تایید هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران در متن اساسنامه شرکت متقاضی درج می‌شود.

 

نوع ب:

 

سهام ممتاز نوع ب، سهام ممتازی است که حق رای بیشتر آن در زمان انتخاب اعضای هیئت مدیره متعلق به سهم باشد و مزیت فوق در صورت فروش سهام نیز به شخص خریدار منتقل خواهد شد.

 

در چنین شرایطی سهام ممتاز حداقل ۳۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهد و حداکثر ۵ برابر سهام عادی در زمان انتخاب اعضای هیات مدیره حق رای دارد. میزان حق رای سهام ممتاز جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره در اینگونه موارد به درخواست متقاضی و پس از تایید هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران در متن اساسنامه شرکت متقاضی درج می‌شود.

 

آنچه دیگران میخوانند :
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
روی خط رسانه
‍‍‍