کد خبر : 8928

حقوق بازنشستگان و معلمان | چرا حقوق بازنشستگان پرداخت نشد؟ | زمان واریز حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان | علت تاخیر پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در این تاریخ پرداخت خواهد شد.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ها ماه پرداخت می شود. امروز زمان پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریور ماه مشخص شد. بازنشستگان تامین اجتماعی می توانند از امروز حقوق شهریور ماه خود را دریافت کنند. حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس نام حروف به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از امروز ۲۰  شهریور ماه  آغاز شده است و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد و بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

 

ارسال نظر