کد خبر : 1906

مسعود فراستی،منتقد سینما،که مهمان برنامه دورهمی بود در بخشی از گفتگو درباره برنامه دورهمی صحبت کرد و گفت : 3 دقیقه از برنامه را دیدم و به نظرم فاجعه آمد.

مسعود فراستی زاده فروردین ۱۳۳۰  است.مسعود فراستی متولد تهران است.مسعود فراستی فعال سیاسی سابق، منتقد سینما و سردبیر مجله فرم و نقد است.مسعود فراستی در برنامه تلویزیونی هفت به عنوان کارشناس ثابت حضور دارد.همچنین در تصاویری که از میزگردهای زندانیان حزب توده از او منتشر شده نام خانوادگی مسعود فراستی با پسوند پور آمده و نام خانوادگیش فراستی‌پور بوده است.

مسعود فراستی

مسعود فراستی،منتقد سینما،که مهمان برنامه دورهمی بود در بخشی از گفتگو درباره برنامه دورهمی صحبت کرد و گفت : 3 دقیقه از برنامه را دیدم و به نظرم فاجعه آمد.

آنچه دیگران میخوانند :
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
روی خط رسانه
‍‍‍