کد خبر : 6315

قیمت پژو ۲۰۰۸ امروز در بازار آزاد به ۱میلیارد و ۲۰۷میلیون تومان رسید.

به گزارش ستاره پارسی :

قیمت پژو ۲۰۰7 امروز در بازار آزاد به ۱میلیارد و ۲۰۷میلیون تومان رسید.

FjmgL6JCNqDR

ارسال نظر