کد خبر : 6506

دختر 17 ساله توسط خانواده اش اجاره مردان داده می شد.

پلیس هند 4 مرد را به جرم اجاره دادن دختر 17 ساله برای  همخوابی  دستگیر کرد.​

گزارش پلیس حاکی از آن است که پدر ، دو عمو و پسرعموی دختر 17 ساله او را مجبور به  رابطه جنسی  با مردان کردند تا در ازای این  همخوابی  پول به دست بیاورند.

با شکایت دختر 17 ساله به اداره پلیس و افشای این راز ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز کردند و متهمان این پرونده را شناسایی و دستگیر کردند.

در ابتدا مجرمان منکر این اتفاق شدند و مدعی شدند که دختر 17 ساله برای فرار از ازدواج این بهانه را آورده تا آن ها را به دردسر بیاندازد اما معاینه  پزشکی قانونی   تجاوز و همخوابی  های اجباری را تایید کرد.

در حال حاضر رسیدگی به این شکایت آغاز شده است.

آنچه دیگران میخوانند :
ارسال نظر

آنچه دیگران میخوانند :
روی خط رسانه
‍‍‍