کد خبر : 8014

دوربین مخفی راز رابطه شیطانی معلم و دانش آموز را فاش کرد.

به گزارش ستاره پارسی :

پلیس نیویورک معلم 38 ساله ای را به جرم  رابطه جنسی  با دانش آموزش دستگیر کرد.​

گزارش پلیس حاکی از آن است که یکی از کارکنان مدرسه متوجه رابطه پنهانی معلم و دانش آموز شده بود به همین خاطر با استفاده از دوربین مخفیانه از آن ها فیلم گرفته بود و به پلیس ارائه داده بودکه پس از دستگیری مجرم وی به رسوایی اش اعتراف کرد.

وی در بازجویی های انجام شده توسط ماموران پلیس اعتراف کرده که صحبت های اغوا کننده ای به یکی از دانش آموزان خود زده و از او  سوء استفاده جنسی  کرده است و پشیمان است.

در حال حاضر با تشکیل پرونده رسیدگی به آن آغاز شده است

ارسال نظر