کد خبر : 8139

بچه دار شدن قبل از عقد چه حکمی دارد ؟

به گزارش ستاره پارسی :

در این مطلب به  حکم  بچه دار شدن قبل از عقد می پردازیم.​

1 .با فرض اینکه ارتباط جنسی آنان حرام بوده و یقین دارند نطفه ی بچه ی به دنیا آمده قبل از عقد منعقد شده است، این بچه حرام زاده است. ولی به جز در مسئله ارث در سایر امور با دیگر فرزندان تفاوتی ندارد.

حکم ولد شبه بچه دار شن قبل از  عقد

2.بله، اگر بعد از عقد باز هم عمل زنا شویی داشته و ندانند این بچه حاصل عمل قبل یا بعد از عقد است، این بچه حکم ولد شبهه را دارد.

ضمائم:

حکم ولد زنا بچه دار شدن قبل از عقد

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)

در فرض مرقوم اگر حکم را نمى‌دانستند حکم ولد شبهه را دارد و الا کودک متولد شده حکم ولد زنا را دارد.

حکم بچه دار شدن قبل از عقد درباره ارث

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی)

حرام زاده [است ولی فرقی میان او و بقیه فرزندان نیست و تنها در مسأله ارث فرق دارند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

هرگاه کسى با زنى که شوهر ندارد و در عدّه کسى نیست زنا کند جایز است او را بعداً به عقد خود درآورد و اگر بچّه اى از آنان متولد شود و ندانند از نطفه حلال است یا حرام آن بچّه حلال زاده است.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی)

حکم حلال زاده در ارث را ندارد ولی سایر احکام ابوت و بنوت را دارد .

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته)

اگر انعقاد نطفه قبل از عقد شرعی باشد، بچه حرامزاده است

ارسال نظر