کد خبر : 8383

ساعت حدود دو بعدازظهر امروز، رسیدگی به پرونده خ ودکشی دختر 11 ساله تهرانی در دستور کار پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.​

 ساعت حدود دو بعدازظهر امروز، رسیدگی به پرونده خ  ودکشی  دختر 11 ساله تهرانی در دستور کار پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.​

ماموران بعد ازحضور در محل با جسد  حلق آویز  شده دختر 11 ساله تهرانی مواجه شدن

خودکشی دختر 11 ساله تهرانی در خیابان مهرآباد

جسد این ختر 11 ساله تهرانی درچارچوب در خانه قدیمی شان واقع درمحله مهرآباد تهران در حالی کشف شد که وی با بند حوله خودش را  حلق آویز  کرده بود.

بررسی های پلیسی حاکی از آن است که مادر این دختر مدتی قبل منزل را با قهر ترک کرده بوده و هنگام حادثه دختر 11 ساله با خواهر خود در خانه تنها بوده است.

خواهر 14 ساله وی در تحقیقات به ماموران گفته بود:«سرگرم گوشی موبایل بودم که متوجه شدم صدایی از خواهرم نمی آید.یکدفعه دیدم او خودش را حلق آویز کرده است.»

علت خودکشی هنوز به طور دقیق مشخص نیست و جسد برای معاینات لازم به پزشکی قانونی فرستاده شد

ارسال نظر