کد خبر : 5350

بزرگترین تجاوز جنسی تاریخ بشریت که فکرشم نخواهید کرد.

به گزارش ستاره پارسی :

در سال ۱۹۴۴ زمانی که ارتش نازی آلمان از نیروهای متفقین شکست خورد تا سال ۱۹۴۸  به بیش از دو میلیون زن و دختر آلمانی توسط نیروهای آمریکایی، شوروی ،انگلیسی و فرانسوی تجاوز صورت گرفته است  . نیروهای متفقین به دختران هشت ساله تا زنان هشتاد ساله تجاوز کردند . در بعضی از موارد به هر زن بیش از ۷۰ بار تجاوز شده است به طوری که ۲۴۰ هزار زن بر اثر تعدد تجاوز کشته شده اند .

تجاوز

در شهر برلین بیش از ۱۰۰ هزار مورد تجاوز ثبت شده است. در بعضی موارد تجاوز گروهی ۱۰ الی ۱۲ نفره به دختران ۱۰ الی ۱۳ ساله گزارش شده است. بسیاری از دختران خردسال برای در امان ماندن از تجاوز به مدت دو سال در زیرزمین های مخفی به دور از نور و هوای آزاد توسط مادران خود نگهداری شده اند. تعداد زیادی کودک نامشروع از این تجاوزها به دنیا آمده اند.

تجاوز

فتح برلین توسط نیروهای متفقین در حالی صورت گرفت که این نیروهابه ویژه نیروهای روس شهر خالی از دفاع برلین که از دو میلیون و هفتصد هزار نفر باقی مانده در آن دو میلیون نفر زن بودند. طی گزارش ها پس از شکست آلمان و در حین جنگ آمار وحشتناکی از تجاوز به زنان و دختران آلمانی، مجار، بلغار و یوگوسلاو توسط متفقین گزارش شد.

تجاوز

در سال ۱۹۴۴ زمانی که ارتش نازی آلمان از نیروهای متفقین شکست خورد تا سال ۱۹۴۸  به بیش از دو میلیون زن و دختر آلمانی توسط نیروهای آمریکایی، شوروی ،انگلیسی و فرانسوی تجاوز صورت گرفته است  . نیروهای متفقین به دختران هشت ساله تا زنان هشتاد ساله تجاوز کردند . در بعضی از موارد به هر زن بیش از ۷۰ بار تجاوز شده است به طوری که ۲۴۰ هزار زن بر اثر تعدد تجاوز کشته شده اند .

تجاوز

در شهر برلین بیش از ۱۰۰ هزار مورد تجاوز ثبت شده است. در بعضی موارد تجاوز گروهی ۱۰ الی ۱۲ نفره به دختران ۱۰ الی ۱۳ ساله گزارش شده است. بسیاری از دختران خردسال برای در امان ماندن از تجاوز به مدت دو سال در زیرزمین های مخفی به دور از نور و هوای آزاد توسط مادران خود نگهداری شده اند. تعداد زیادی کودک نامشروع از این تجاوزها به دنیا آمده اند.

تجاوز

فتح برلین توسط نیروهای متفقین در حالی صورت گرفت که این نیروهابه ویژه نیروهای روس شهر خالی از دفاع برلین که از دو میلیون و هفتصد هزار نفر باقی مانده در آن دو میلیون نفر زن بودند. طی گزارش ها پس از شکست آلمان و در حین جنگ آمار وحشتناکی از تجاوز به زنان و دختران آلمانی، مجار، بلغار و یوگوسلاو توسط متفقین گزارش شد.

تجاوز

گفته می شود سرباز های روس حتی به تجاوز تشویق شده بودند و این را دستور استالین برای انتقام از آلمانی ها می دانستند. هزاران زن آلمانی برای نجات از تجاوز روس ها خودکشی کردند. بعضی منابع تعداد کل زنان آلمانی را که مورد تجاوز قرار گرفتند. را تا دو میلیون نفر ذکر کرده اند.

تجاوز

از سربازان آمریکایی و فرانسوی نیز آمار بالایی از تجاوز ولی نه به شدت روس ها گزارش شده است. هنگامی که انگلیسی ها به برلین رسیدند. افسرها با دیدن دریاچه های مملو از زنانی که پس از تجاوز خودکشی کرده بودند، شوکه شدند. سن و سال قربانیان اهمیتی نداشت، دامنه سنی آنها از ۱۲ تا ۷۵ می رسید. پرستاران و راهبه ها نیز در بین قربانیان بودند.

برخی از زنان تا ۵۰ بار مورد تجاوز قرار گرفته بودند.طی گزارشی  سربازان به یک زایشگاه و پرورشگاه خیریه یورش برده و به زنان باردار و زنانی که به تازگی وضع حمل کرده بودند تجاوز کردند.

تجاوز

همچنین ارتش سرخ در کمپ هایی تحت عنوان Schlawe, Lauenburg, Buckow تمام زنان بین ۱۲ تا ۶۰ سال را مورد تجاوز قرار داده و هرکس را که مقاومت می کرد از دم تیغ می گذراندند. در این بین اسناد حاکی از آنند که بین ده تا بیست درصد زنان و دختران مورد تجاوز قرار گرفته به دلیل جراحات وارده و یا خودکشی از دنیا رفتند.

تجاوز

قربانی تجاوز متفقین در جوانی و پیری

در این بین برخی این گزارش های تکان دهنده را در قالب کتاب منتشر ساخته اند. مارتا هیلرز (۱۹۱۱-۲۰۰۱) روزنامه نگار آلمانی در کتابی با عنوان «یک زن در برلین» برخی گزارش های تجاوز به زنان از سوی ارتش سرخ را به ثبت رسانده است. لازم به ذکر است که فیلمی تحت همین عنوان نیز ساخته شده است. این کتاب در ۱۹۵۴ به چاپ رسید و در سال ۲۰۰۳ هنوز فروش خوبی داشت. کتابی دیگر تحت عنوان «بازی» از سوی دیگر روزنامه نگار آلمانی اینگبورگا جاکوبز که در تلویزیون zdf آلمان کار می کرد درواقع یک تاریخ شفاهی از زنانی است که پس از فتح برلین مورد تجاوز قرار گرفته بودند.

تجاوز

در گزارش ها آمده است که ابعاد این جنایت را نمی توان مشخص نمود چرا که بسیاری از زنان مورد تجاوز قرار گرفته حاضر نیستند درباره این موضوع سخنی به میان آورند. برخی معتقدند این تجاوز سازمان یافته از سوی ارتش سرخ به دلیل تحقیر نژادی زنان آلمانی ای بود که از سوی رایش سوم نژاد برتر بر شمرده می شدند. تجاوز عمومی به زنان از سوی ارتش سرخ را برخی بزرگترین جنایت تاریخ علیه زنان تلقی کرده اند،  در این بین دیگر ارتش های متفقین تنها نظاره گر بوده و یا اینکه گاهی نیز با روس ها مشارکت می کردند، به ویژه اینکه تعداد زیادی از تجاوزگران سربازان آمریکایی بودند.

تجاوز

دکتر آستین جی آپ استاد ادبیات انگلیس در یکی از دانشگاه های کاتولیک آمریکا نیز از کسانی بود که با انتشار متنی با عنوان «با تجاوز به زنان اروپا فتح شد» در سال ۱۹۴۶ آینده شغلی خود را به خطر انداخت.

ارسال نظر