کد خبر : 7593

در یکی از کشورهای آفریقایی ویدئویی منتشر شده است

در یکی از کشورهای آفریقایی ویدئویی منتشر شده است مبنی بر اینکه 11 جن در یک درخت قدیمی خانه دارند و شهرداری این شهر سعی می کند درخت را از جا بکند اما در این فیلم این گونه تداعی می شود که گویا این جن ها هستند که اجازه این کار را نمی دهند.

ارسال نظر