کد خبر : 7593

در یکی از کشورهای آفریقایی ویدئویی منتشر شده است

به گزارش ستاره پارسی :

در یکی از کشورهای آفریقایی ویدئویی منتشر شده است مبنی بر اینکه 11 جن در یک درخت قدیمی خانه دارند و شهرداری این شهر سعی می کند درخت را از جا بکند اما در این فیلم این گونه تداعی می شود که گویا این جن ها هستند که اجازه این کار را نمی دهند.

ارسال نظر