کد خبر : 8590

با حضور این زنان در دانشگاه تهران حیثیت این دانشگاه به بازیچه گرفته شده است.

به گزارش ستاره پارسی :

در سال های اخیر برگزاری نمایشگاه های لباس به خصوص از نوع اسلامی در جمهوری اسلامی بدون سابقه نبوده و فروش لوازم آرایش زنانه در فروشگاه های تا کنون ممنوعیتی نداشته است.

همایش آموزش میکاپ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رسانه ای شد.

در پی برگزاری همایش آموزش میکاپ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بسیج دانشجویی این دانشکده از رئیس دانشگاه تهران خواسته است رئیس این دانشکده را به خاطر برگزاری همایش آموزش میکاپ برکنار کند.بسیج دانشجویی در نامه خود گفته است که "حیثیت و جایگاه علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران با برگزاری یک همایش آموزش میکاپ و آرایش در دو روز پیاپی و به ادعای ریاست دانشکده، بدون اطلاع ایشان از چیستی برنامه همایش آموزش میکاپ، به بازیچه گرفته شده است."

دانشکده تهران

ارسال نظر