کد خبر : 8594

سگ آزاری وحشتناک توسط این مرد در مشهد

به گزارش ستاره پارسی :

در این فیلم سگ آزاری دیده می شود حیوان را با طناب بسته و روی زمین می کشند که صحنه ای دلخراش است.

سگ آزاری مصداقی از حیوان آزاری است . این سگ آزاری در مشهد رخ داده است. این فیلم سگ آزاری کاربران بسیاری را آزرده خاطر کرده است . با انتشار فیلم سگ آزاری امید است تا مجرمان شناسایی شوند. پلیس فتا معمولا این سگ آزاری ها را بررسی کرده و در صدد دستگیری مجرمان برمی آید.

ارسال نظر