کد خبر : 8710

سقوط هواپیمای افغانستانی / هواپیمای افغانستان / سقوط هواپیما

تسلیت به مردم افغانستان

به گزارش ستاره پارسی :

تسلیت مردم افغانستان

پرواز سیاسی‌بوده

پرواز افغانستان به ازبکستان که بدون برسی فنی انجام شد منجر به سقوط هواپیما شد

 

 

 

ارسال نظر