کد خبر : 8763

کرونا

این دختر کرونایی در داخل قفس حبس شد!

به گزارش ستاره پارسی :

کرونا / پلیس ایرلند شمالی در حرکتی وحشیانه زنی از ترکیه برگشته بود را بدلیل اینکه مشکوک به کرونا بود در قفس انداخت!

 

 

ارسال نظر