کد خبر : 8780

ماجرا از چه قرار است؟

به گزارش ستاره پارسی :

علی سلیمانپور  در خصوص آمار فوتی‌های ناشی از سوختگی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال جاری ۵۱ نفر به دلیل سوختگی در استان جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۴۵ نفر بوده، حدود ۱۳.۳ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه در بین تلفات ناشی از سوختگی آمار مردان بیش از زنان بوده است، ادامه داد: در سه ماهه اول سال جاری از کل تلفات سوختگی در استان ۳۵ نفر مرد و ۱۶ نفر زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خاطرنشان کرد: تعداد افراد فوت شده بر اثر سوختگی در خردادماه امسال ۱۹ نفر ثبت شده که نسبت به خرداد ماه سال گذشته که ۱۵ نفر بوده، افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه تلفات مسمومیت با گاز در سه ماهه اول امسال افزایش داشته است، تصریح کرد: در سه ماهه ابتدایی سال جاری هشت نفر به دلیل مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در استان جان خود را از دست دادند؛ این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات هفت نفر بود، افزایش داشته است.

سلیمانپور با تاکید بر اینکه در بین آمار تلفات ناشی از گاز مونواکسید کربن تعداد مردان بیش از زنان است، اضافه کرد: در سه ماهه اول سال جاری از کل تلفات مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در استان پنج نفر مرد و سه نفر زن بودند.

وی در خصوص آمار فوتی‌های ناشی از مسمومیت با گاز مونواکسید کربن، افزود: تعداد افراد فوت شده بر اثر مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در خردادماه امسال شش نفر ثبت شده که نسبت به خردادماه سال گذشته که صفر بوده است، افزایش داشته است.

 

ارسال نظر