کد خبر : 8800

فیلمی تکان دهنده از جنازه های طالبان را مشاهده کنید.

به گزارش ستاره پارسی :

اجساد طالبان که در منطقه بنو بغلان توسط نیروهای احمد مسعود، شیر بچە پنجشیر کشتە شدند.

ارسال نظر