کد خبر : 8838

شاکی در دادگاه تقاضای قصاص عضو کرد.

به گزارش ستاره پارسی :

اواسط سال 95 درگیری دو مرد در خیابان تجریش منجر به آسیب چشم یکی از آنها شد که او را راهی بیمارستان کرد.

در حالی که چشم این فرد تخلیه شد از عامل ضرب و جرح شکایت کرده و در دادگاه تقاضای قصاص عضو کرد.

شاکی در دادگاه تقاضای قصاص عضو کرد

بعد از دستگیری متهم،رسیدگی به پرونده در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.

متهم در دفاع از خود گفت:«روز حادثه ماشینم را در حوالی میدان تجریش پارک کرده بودم.وقتی در حال برگشت به سمت ماشینم بودم دیدم که یک نفر در حال سرقت بنزین از خودرو من است. با او درگیر شدم و در گیری به خاطر ضربه ای که به چشمش زدم،بینایی اش را از دست داد.»

با درخواست شاکی،حکم قصاص عضو برای متهم صادر شد اما حکم صادر شده در دیوانعالی کشور تائید نشد.

به همین دلیل روز گذشته مجددا دادگاه رسیدگی به پرونده برگزار شد که به دلیل عدم وجود شرایط رسیدگی به پرونده، زمان رسیدگی تجدید شد و به زودی مجددا متهم پرونده پای میز محاکمه می رود.

 

ارسال نظر