کد خبر : 8890

در این تصادف باورنکردنی بنز بیشتر از پراید آسیب دید.

در تصادف بنز میلیاردی با پراید وسط خیابان صحنه ای عجیب رقم خورد.

در این تصادف بنز میلیاردی خسارت زیادی دید و پراید هم خسارت دید اما نه به اندازه بنز میلیاردی.

ارسال نظر