کد خبر : 8890

در این تصادف باورنکردنی بنز بیشتر از پراید آسیب دید.

به گزارش ستاره پارسی :

در تصادف بنز میلیاردی با پراید وسط خیابان صحنه ای عجیب رقم خورد.

در این تصادف بنز میلیاردی خسارت زیادی دید و پراید هم خسارت دید اما نه به اندازه بنز میلیاردی.

ارسال نظر