کد خبر : 8922

فساد عجیب در شهرداری همه را شوکه کرد.

به گزارش ستاره پارسی :

علی حسن پور دادستان عمومی و انقلاب بوشهر بیان کرد: متعاقب تشکیل پرونده‌ای در زمینه تخلفات مالی در شهرداری گناوه و دستگیری و بازداشت شهردار و چند تن از کارکنان این شهرداری، در ۱۴شهریور یکی از اعضای شورای شهر گناوه به اتهام تخلف مالی تحت تعقیب قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری مناسب، پرونده او در شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در جریان رسیدگی قرار دارد.

 مرداد هم دو نفر از کارمندان شهرداری گناوه به اتهام تخلفات مالی دستگیر و بازداشت شدند.

اول شهریور نیز شهردار سابق و یکی از معاونین شهرداری گناوه به اتهام تخلفات مالی دستگیر شدند.

 

ارسال نظر