کد خبر : 8968

پزشکان هنگام عمل جراحی با دیدن صحنه ای در روده فرد بیمار تعجب کردند.

به گزارش ستاره پارسی :

پزشکان با معاینه مردی که به علت درد زیاد به بیمارستان مراجعه کرده بود با صحنه ای عجیب روبه رو شدند.

آنها یک کفشدوزک در روده بیمار دیدند که موجب حیرت شان شد.

کشفی ناباورانه در شکم یک زن قمی

توده در شکم یک زن

عمل جراحی توده ۲۰ سانتی متری خانم ۲۵ ساله با تشخیص گرانولوزا سل تومور توسط خانم دکتر میرزایی فوق تخصص انکولوژی زنان در بیمارستان فرقانی انجام شد.

این جراحی با موفقیت انجام و حال بیمار خوب است.

 

ارسال نظر