کد خبر : 8980

تجاوز مرد 25 ساله به سنا 13 ساله او را تا پای دادگاه کشاند.

تجاوز اتهام مرد 25 ساله است.یک دختر 13 ساله از مرد 25 ساله به اتهام تجاوز شکایت کرده است.رسیدگی به اتهام تجاوز جنسی مرد 25 ساله در دادگاه کیفری انجام شد.متهم،اتهام تجاوز را انکار کرد.رای پرونده در خصوص اتهام تجاوز بعد از مشورت قضات صادر خواهد شد.

 مدتی قبل دختر 13 ساله افغان به همراه یکی از بستگان خود با مراجعه به اداره پلیس از یک پسر 25 ساله افغان به اتهام تجاوز شکایت کرد.

بعد از طرح شکایت از سوی دختر جوان،متهم به نام نادر شناسایی و دستگیر شد و رسیدگی به پرونده در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.

در آغاز جلسه رسیدگی دختر نوجوان به نام سنا در طرح شکایت خود گفت:«مدتی قبل به همراه نادر و چند نفر دیگر از بستگان و آشنایان وارد ایران شدم و قرار بود من به خانه یکی از بستگان بروم.قبل از رسیدن به مقصد،نادر من را مورد تجاوز قرار داد و می خواست به افغانستان فرار کند که در مسیر برگشت و در حال فرار دستگیر شد.»

بعد از اینکه دختر نوجوان شکایت خود را طرح کرد،در حالی که ادله و مستنداتی نیز به دادگاه ارائه داده بود؛ متهم برای دفاع پای میز محاکمه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت:

«اتهامم را قبول ندارم.مدتی قبل در شهر کابل با سنا نامزد کردیم و مراسم شیرینی خوران گرفتیم.بعد قرار شد با هم برای زندگی به ایران بیاییم.چون من نمی توانستم کارت بانکی داشته باشم از یک نفر کارت بانکی اش را قرض گرفتم اما او کارت را سوزاند و من چون نمی توانستم بدون پول در ایران بمانم تصمیم گرفتم به افغانستان برگردم اما سنا گفت که به خانه یکی از بستگانش می رود تا من دوباره به ایران بیایم.در میان راه یکدفعه فهمیدم سنا به اتهام تجاوز از من شکایت کرده است.بعد هم به من گفت باید 600 میلیون تومان به او پول بدهم تا رضایت دهد اما من چنین پولی ندارم.»

قضات دادگاه بعد از شنیدن شکایت شاکی و دفاع متهم برای صدور رای وارد شور شدند.

 

ارسال نظر