کد خبر : 9029

چرا این مرد به طور نشسته جان باخت.

به گزارش ستاره پارسی :

جمعه شب گذشته، کارکنان اتوبوس رانی تهران در محدوده غرب تهران متوجه شدند که فردی روی صندلی اتوبوس بی حرکت نشسته و تکان نمی خورد.

 بررسی های بعدی حکایت از مرگ مرد میانسال تهرانی به صورت نشسته روی صندلی اتوبوس داشت.

بررسی علت فوت در دستور کار پلیسی و قضایی قرار گرفت و جسد برای معاینه به پزشکی قانونی منتقل شد.

علت مرگ مرد تهرانی روی صندلی اتوبوس شهری چه بود؟

با تشکیل پرونده قضایی در دادسرای جنایی تهران،بازپرس دشتبان تحقیقات را آغاز کرد.

بازپرس دشتبان بعد از انجام تحقیقات در خصوص علت فوت این مرد گفت:"بنا بر تحقیقات انجام شده و نظریه پزشکی قانونی، علت فوت این فرد روی صندلی اتوبوس عارضه قلبی می باشد."

تشریفات قانونی در این پرونده در جریان روال قضایی قرار دارد .

 

ارسال نظر