کد خبر : 9140

معجزه ای باورنکردنی در یک خانواده دل ها را تکاند.

به گزارش ستاره پارسی :

برخی از کودکان با نقص هایی متولد می شوند.

فیلم کودکی که ناشنوا بوده و برای اولین بار با سمعک صدای مادر و پدرش را می شنود یکی از احساسی ترین فیلم های قرن محسوب می شود که گاهی اشک مخاطبان را در می آورد.

ارسال نظر