کد خبر : 8783

مار / مار آبی

فیلمی دیده نشده از مار آبی در ساحل

به گزارش ستاره پارسی :

همه مار های دریایی سمی هستند، ولی بیرون از آب بسیار کند و تنبل می‌شوند و درون آب چابک و خطرناک.

سم شان قوی است ولی چون دندان نیش‌شان کوتاه تر از افعی‌ها و مار کبری و کمی عقب در دهان قرار گرفته است، گزش مارهای دریایی مرگ آوری کمتری دارد.

دکتر احسان اسفندیاری گفت:دم پهن این مارها نشانه اصلی تشخیص شان است که مخصوص شناگری است.

مار دریایی کی خطرناک می شود؟

ولی اگر در آب که چابک هستند گزش کاملی انجام بدهند، شرایط خطرناکی ایجاد می‌کند.

با توجه به اینکه گردشگران و شناگران و صیادان و‌ ملوانان شهرهای ساحلی خلیج فارس  در معرض این مار هستند، حتما سازمانهای درمانی باید پادزهر این مار را در دسترس داشته باشند.

 

ارسال نظر