کد خبر : 9004

حمید صفت | حمید صفت و مادرش | حکم حمید صفت | علت زندانی شدن حمید صفت | آهنگ های حمید صفت

سرنوشت حمید صفت به کجا ختم شد؟

به گزارش ستاره پارسی :

 با شکسته شدن حکم قصاص حمید صفت، خواننده رپ ، در دیوان عالی کشور، وی دیروز در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد.حمید صفت منکر قتل عمدی شد. حمید صفت به جرم کشتن ناپدری اش محکوم شد . حمید صفت این خواننده رپ زیرزمینی بعد از قتل ناپدری اش به زندان افتاد. حمید صفت در هواخواهی از مادرش با ناپدری درگیر و در این درگیری حمید صفت ناپدری اش را کشت.

 این جلسه  بعد از اظهارنظر کمیسیون 11نفره پزشکی قانونی درباره علت مرگ برگزار و حمید صفت منکر قتل عمدی شد.

 حمید صفت در ساعت ۱۱ در حالی که لباس زندان به تن داشت به همراه وکیلش وارد دادگاه شد.

به گزارش رکنا،  در ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و گفت :با توجه به اظهارات قبلی متهم، وی نسبت به وضعیت بیماری متوفی آگاهی داشته و جهت حل اختلاف میان او و مادرش با او درگیری لفظی پیدا کرده است .وی به تنش ادامه داده تا جایی که اقدام به برخورد فیزیکی کرده و مقتول به خاطر ضربات وارده و بیماری زمینه ای که داشته و همچنین اضطراب و استرس ناشی از درگیری فوت شده است.

این موضوعات را کمیسیون پزشکی قانونی تایید کرده است  .با توجه به این مدارک  که متهم با آگاهی از وضعیت آسیب‌پذیر متوفی نسبت به اقدام خطرناک به وی ادامه داده ،موجب فوت وی شده است. از این رو درخواست اشد مجازات برای وی را دارم .

سپس عارف زاده ،وکیل اولیای دم ،در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :

اولیای دم در خارج از کشور هستند و من از طرف آنها برای متهم  تقاضای قصاص دارم .

وی گفت :با توجه به نظر کمیسیون ۱۱ نفره پزشکی قانونی که در تاریخ ۹ شهریور ماه امسال  برگزار شده و در آن آمده است:« در اغلب موارد خونریزی بر اثر ضربه ایجاد می شود و عمل جراحی می تواند آثار کبودی ناشی از درگیری را از بین ببرد  و داروهای ضد انعقاد خون که متوفی از آن استفاده می کرده نیز می توانند باعث ادامه دار شدن خونریزی شود .» علت مرگ خونریزی ناشی از ضربات به سر بوده است. از این رو از طرف موکلانم درخواست قصاص دارم .

سپس مهرخواه ، وکیل دیگر اولیای دم در جایگاه ویژه ایستاد و گفت :بر اساس اوراق پرونده حمید صفت بیش از ۱۰ سال با مقتول زندگی کرده و در برگه۶۴ پرونده صراحتا گفته است:« با تمام قدرت ضربه نزدم » که  این موضوع نشان می‌دهد او از وضعیت ظاهری پیرمرد و بیماری او و همچنین کشنده بودن ضربات محکم آگاهی داشته است .به همین خاطر گفته است ضربه را محکم نزدم.

 وی ادامه داد: حمید صفت انگیزه درگیری را کتک خوردن مادرش اعلام کرده و از اصطلاح کف گرگی استفاده کرده و گفته است کف گرگی به صورت مقتول ضربه زدم .اما بعداً این ادعا را منکر شده و گفته است ممکن است سر او به کمد یا مبل برخورد کرده باشد .

این وکیل  گفت: بعد از مرگ مقتول ،متهم در منزل او سکونت داشته و با شکایت پسر مقتول به  نام سهیل مجبور به تخلیه شده است. این موضوع که حمید صفت زندگی مستقلی داشته و از  بیماری مقتول آگاهی نداشته است حقیقت ندارد .

سپس در حالی که لباس آبی زندان را به تن داشت  در جایگاه ویژه ایستاده و اتهامش را قبول نکرد .

وی  گفت :مادرم و حاج آقا ۱۰ سال با هم زندگی کردند و من در سال های پنجم تا هشتم با آنها زندگی می کردم.اما  دو سال آخر را زندگی مستقلی داشتم . حدود هشت ماه از سال را حاج آقا در آلمان زندگی می کرد و بیشتر آگاهی من از بیماری و سابقه بستری شدن او به بعد از درگیری  و مرگ او بر می گردد.  من قبل از آن از بیماری او مطلع نبودم .اگر چه  دیده بودم که قند خونش را چک می کرد اما او هیچ پرهیز غذایی نداشت و دو روز قبل از درگیری که برایم تولد گرفته بود از کیک تولدم خورد .

حمید صفت به عکسی که آن را به دادگاه ارائه داد اشاره کرد و گفت :در شب تولدم با حاج آقا عکس گرفتیم او عکس بزرگ من را پشت سرمان به دیوار نصب کرده بود .  این موضوع نشان می‌دهد او با من مشکلی نداشت.کسی که با یک نفر مشکل داشته باشد عکس او را به دیوار نصب نمیکند.

این خواننده رپ گفت: وکیل اولیای دم می گوید حاج آقا پیرمردی فرسوده بود در حالی که او سرزنده و سلامت بود  و همراه من به باشگاه بدنسازی و استخر می‌آمد .من فقط یک بار زمانی که او در آلمان بود و با مادرم صحبت می کرد درباره حالش پرسیدم که گفت: خیر است .او  مغرور بود و دوست نداشت درباره بیماری اش با کسی صحبت کند.

متهم ادامه داد:  من ضربه کشنده ای به اون نزدم .اگر قصد دعوا داشتم شب قبل که برادرم از ماجرای دعوای حاج آقا و مادرم به من گفته بود  به آنجا می‌رفتم .من تا صبح روز بعد صبر کردم و فردا برای آشتی دادن حاج آقا و مادرم با آن جا داشت رفتم .من اگر انگیزه‌ای برای قتل داشتم وسیله‌ای برای کشتن همراه خودم می‌بردم .ما رابطه خوبی با هم داشتیم و اوهمه جا می گفت حمید صفت پسر من است .

وی به دفاعیات وکیل اولیای دم اشاره کرد و گفت :وکیل اولیای دم اصرار دارد که من بوکسور هستم .اما من بعد از آزاد شدن از زندان به دنبال بوکس رفتم که اسناد آن موجود است.

 قاضی گفت: تو  نزد بازپرس گفته ای سه ضربه به قربانی زدی. چه دفاعی داری؟

 متهم : مادرم میان من و حاج آقا حائل بود.  من اورا گرفته بودم تا به مادرم ضربه نزند .من فقط سه بار دستم به صورتش برخورد کرد  اما در آگاهی القا کرده بودند هر تماسی ضربه محسوب می‌شود. اصطلاح کفگرگی هم در آگاهی به من القا شد.آنجا گفتند سیلی زدی یا کف گرگی؟ که گفتم سیلی نزدم.

من اگر قصد ضربه زدن داشتم مادرم را هل می دادم و او را می زدم .من وقتی همراه مادرم و سهیل برگه فوت را گرفتیم به من دستبند زدند و مرا  به دادسرا بردند و آنجا بازپرس به من گفت که بهتر است  اعتراف کنم .آنچا بود  که دکتر گفت مقتول بر اثر برخورد جسم سخت به سرش فوت شده است .اما من ضربه‌ای به اون نزده بودم.

 قاضی : سه سالی که در خانه آنها بودی ندیده  بودی قربانی دارو مصرف کند ؟

حمید صفت:  او هم مانند بسیاری از افراد مسن .دارو مصرف می‌کرد مادرم هم دارو می‌خورد .خودم هم داروهای بدنسازی داشتم .اما هرگز نپرسیده بودم برای چه موضوعی دارو مصرف می کند .

قاضی :اعتراف کرده ای گلدان به سمت دیوار پرتاب کردی که این از شدید بودن درگیری  حکایت دارد. چه پاسخی داری؟

متهم : اگر درگیری میان ما شدید بود  گلدان را مستقیم به سمت حاج آقا پرتاب می کردم .من  گلدان را به سمت دیوار  پرتاب کردم و به مادرم گفتم لباس‌هایش را بپوشد تا خانه را ترک کنیم .من  گفتم جایز نیست که  دیگر اینجا بماند.

سپس عیوب نیلکی ، وکیل متهم به دفاع پرداخت و گفت: انتظار بود کمیسیون ۱۱ نفر از ابهامات  این پرونده ابهام زدایی کند. اما مختصر و شتابزده اظهار نظر کرده و شبهه‌ای به شبهات این پرونده افزوده است . انتظار داشتیم نظر کمیسیون علمی و قاطع باشد اما توپ را به داخل زمین دادگاه انداخته است.

کمیسیون از جمله های شرطی مانند «در اغلب  موارد» و «ممکن است »استفاده کرده به طوری که در شش سطر هشت بار این اصطلاحات را به کار گرفته است .

وی ادامه داد :هرگز در این پرونده درباره قصور پزشکی و نقش آن در این ماجرا پرداخته نشده است .اما احتمال دارد این موضوع نیز در مرگ متوفی تاثیر داشته باشد .

سپس وکیل اولیای دم بار دیگر در جایگاه ایستاد و گفت :حمید صفت گمان می کند من به دنبال اجرای حکم قصاص هستم .اما اگر قرار باشد حمید صفت اعدام شود من از این موضوع ناراحتم .من حتی از موکلانم  خواستم تا او را ببخشند اما آنها عصبانی شدند و گمان کردند من قصد دارم از حمید صفت دفاع کنم .من تلاشم را برای جلب رضایت کرده ام.

اخرین دفاع حمید صفت در دادگاه

 وقتی حمید صفت برای آخرین دفاع روبروی قضات ایستاد گفت :

دیشب در زندان خلوت کردم و دو صفحه دفاعیاتم را نوشتم که به دادگاه ارائه می دهم. من در این چند سال زندگی ام نه عصبانی شدم و نه خشم گرفتم. اما  آن روز فقط به حاج آقا گفتم چرا مادرم را زدی ؟که او گفت اگر لازم باشد باز هم او را کتک میزنم .من انتظار شنیدن این جمله  را از او نداشتم و این موضوع مرا عصبانی تر کرد .اودرباره اینکه چرا قرص می خورد با من  حرفی نزده و من هم از او سوالی در این باره نکرده بودم.

وی ادامه داد: هر رایی برایم  صادر شود منم مطیع آن هستم .اما تقاضا دارم رای با عدالت صادر شود .من واقعا  قصد کشتن حاج آقا را نداشتم و حالا بیشتر از هرکسی داغدار  کسی هستم که جای پدرم بود .

جلسه دادگاه در ساعت ۱۳ به پایان رسید و قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

 

ارسال نظر

نظرات کاربران
  • ناشناس

    چرا؟اعدام، بره زندان کار کنه تو بخشی مشغول به کار بشه چطوره؟