کد خبر : 9082

هلیا دختر قمه کش

هلیا دختر قمه کش ویدیویی جدید منتشر کرد.

به گزارش ستاره پارسی :

هلیا دختر قمه کش در راه مدرسه ویدیویی را منتشر کرده که با لباس فرم مدرسه است. هلیا دختر قمه کش موجب شده تا علاوه بر فضای مجازی و فعالان اجتماعی،‌ صاحب‌نظران علوم اجتماعی نیز به آن بپردازند و مورد بررسی قرار دهند. هلیا دختر قمه کش به مثابه یک شوک اجتماعی برای جامعه این روزهای ایران به شمار می‌آید. هلیا دختر قمه کش و ریشه‌های به وجود آمدن چنین ناهنجاری را باید در ارکان چندگانه جامعه مورد کنکاش قرار بگیرد. هلیا دختر قمه کش در نهایت با ورود نیروی انتظامی،‌ پرونده قضایی‌اش گشوده شد.

دعوایی بچگانه بر سر مسائل سطحی که به جنجالی بزرگ تبدیل شد : یکی از دوستان و شاهدان آن روز عصر در پارک دشت بهشت دعوا را به تصویر می کشد: «طبق هر روز عصر در پارک نشسته بودیم.

هلیا و دوستانش آمدند و سمت کتابخانه، جایی که پاتوق همیشگی آنها بود، رفتند. حدود یک ربع بعد میثاق همراه با دختری وارد پارک شدند. هلیا که از آمدن آنها شوکه شده بود، نمی دانست چه کار کند.

دختری که همراه با میثاق بود، با عجله و خشونتی عجیب به طرف هلیا حمله ور شد. هلیا را روی زمین انداخت و دعوا بالا گرفت. هلیا برای قدرت نمایی از لباسش قمه ای بیرون آورد. به قدری فضای آنجا شلوغ و در هم بود که متوجه نشدیم چگونه صورت میثاق زخمی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر