کد خبر : 11154

رطوبت بعد غسل

آیا رطوبت بعد غسل نجس است؟

شاید برای شما این اتفاق افتاده باشد که شاهد رطوبت بعد غسل جنابت باشید و نمی دانید آیا این رطوبت منی است یا خیر و در این مواقع باید چکاری انجام بدهید.

آیا رطوبت بعد غسل نجس است؟

اگر شاهد رطوبت بعد غسل جنابت باشید باید چه کاری انجام بدهید؟ آیا این رطوبت نجس است یا خیر؟ با ما همراه باشید تا با نظر مراجع در این مورد آشنا شوید.

پرسش : لطفا استبراء و حکم رطوبت بعد از غسل جنابت را توضیح دهید؟ آیا رطوبتی که بعد از غسل جنابت خارج می شود باید نشانه های منی را داشته باشد تا نجس باشد؟ اگر شخص جنب بدون بول کردن غسل کند و بعدا از او رطوبتی خارج شود که نداند بول است یا منی، آیا باید مجددا غسل جنابت کند؟ نحوه انجام استبراء و حکم شک در اینکه آیا استبراء انجام شده یا نه را نیز توضیح دهید؟ با تشکر

پاسخ : مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منى بول کند، و اگر نکند و بعد از غسل رطوبتى از او بیرون آید، که نداند منى است یا رطوبت دیگر، حکم منى را دارد.

کسى که استبراء نکرده اگر به واسطه ی آن که مدتى از بول کردن او گذشته، یقین کند بول در مجرىٰ نمانده است و رطوبتى ببیند و شک کند پاک است یا نه، آن رطوبت پاک می باشد، وضو را هم باطل نمی کند‌.

پرسش : اگر بعد از انجام غسل جنابت بعد از زمان کوتاهی منی دوباره خارج شود آیا باید دوباره غسل کرد ؟

پاسخ آیت الله نوری همدانی : اگر قبل از غسل استبراء از منی نکرده باشید انجام مجدد غسل واجب هست.

استبراء از منی آن هست که پس از جنابت و قبل از غسل ادرار کنید تا منی از مجرا خارج شود.

رطوبت بعد غسل از نظر مراجع

پرسش : زمانی که غسل می کنم بعد از مدتی احساس می کنم که رطوبتی خارج شده آیا باید مجدداً غسل کنم یا خیر؟

پاسخ : در صورتی که اطمینان یا یقین به بیرون آمدن رطوبت ندارید به صرف احساس به آن توجه نکنید.

اما در صورتی که یقین به بیرون آمدن رطوبتی دارید اگر پیش از غسل بول کردید و یا فاصله زیادی شده (به نحوی که یقین کنید منی در مجرای بول نمانده) این رطوبت حکم منی را ندارد و لازم نیست دوباره غسل نمایید، اما اگر پیش از غسل بول نکردید و یا فاصله زیادی نشده (به نحوی که یقین کنید منی در مجرای بول نمانده) این رطوبت حکم منی را دارد و باید دوباره غسل نمایید.

اما در صورتی که پیش ازغسل بول کرده بودید اگر استبراء از بول نیز نموده بودید یا فاصله زیادی شده (به نحوی که یقین کنید بول در مجرا نمانده) این آب پاک است و مشکلی ندارد، ولی اگر استبراء از بول نکرده بودید یا فاصله زیادی نشده، این رطوبت حکم بول را دارد پس نجس بوده و محل آن را باید آب بکشید.

پرسش : بعد از غسل جنابت، آب مشکوکى از من خارج مى شود، آیا نجس است و غسل لازم دارد؟

پاسخ همه مراجع : اگر پیش از انجام دادن غسل، بول کرده باشد، این آب پاک است و غسل ندارد و در غیر این صورت حکم منى را دارد.

تبصره : فرض مسأله جایى است که شخص به دلیل بیرون آمدن منى، جنب شده و پس از غسل، رطوبت مشکوکى از وى خارج شده است. اما اگر جنابت او از راه آمیزش – بدون خروج منى – بوده و پس از غسل رطوبت مشکوکى مشاهده کرده، پاک است و غسل ندارد ؛ هر چند پیش از غسل بول نکرده باشد.

پرسش : آیا رطوبتی که بعد از غسل جنابت خارج می شود باید نشانه های منی را داشته باشد تا نجس باشد؟

پاسخ امام خمینی و برخی دیگر از مراجع : مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منى بول کند، و اگر نکند و بعد از غسل رطوبتى از او بیرون آید، که نداند منى است یا رطوبت دیگر، حکم منى را دارد.

پاسخ آیت الله بهجت : اما اگر نمی تواند بول کند بنابر احوط باید استبراء کند، در این صورت رطوبتی که از او خارج می شود حکم بول را دارد.

پاسخ آیت الله زنجانی : چنانچه فاصله غسل با بیرون آمدن منى کم باشد به طورى که احتمال دهد که رطوبت از بقایاى منى سابق باشد، در این صورت حکم منى را دارد، ولى اگر به جهتى هم چون طول مدت، اطمینان دارد که از منى سابق چیزى نمانده، و احتمال دهد رطوبت مشکوک منی جدید است، حکم منى را ندارد و اگر بول نکرده باشد و پس از غسل بول نماید چنانچه احتمال دهد که همراه بول بقایاى منى خارج شده حکم منى بار می شود، مگر بقایاى منى چنان در بول مستهلک شده باشد که به مجموع رطوبت خارج شده بول بگویند.

 

ارسال نظر

آراد برندینگ
راک ایران
آی پوتِیتو
سیر آنلاین
محیا کابل
تیکُل موتور اُیل
ونداد روفرشی
مای ریمل
آی زالو
باربری تاپ