کد خبر : 12134

تعبیر خواب

تعبیر خواب آسانسور | آسانسور در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آسانسوری که به سمت طبقات بالا می رود؛ این خواب نشان می دهد که شما در حال حرکت....

تعبیر خواب آسانسور | آسانسور در خواب چه تعبیری دارد؟

آسانسور ، وسیله ای برای بالا رفتن یا به طبقات پایین نزول کردن است، به همین ترتیب در رویا سمبل عواملی است که می تواند فرد را دچار صعود و افول در زندگی روزمره کند. به طور کلی ، آسانسور ، بالابر ، پله ی برقی و چیز هایی از این قبیل، نماد نحوه ی پیشرفت یا افول در زندگی واقعیست. این خواب می تواند نماد افکار یا احساساتی باشد که خارج از اراده ی شما و در ضمیر ناخودآگاه شما به وجود آمده اند؛ افکاری که تاکنون مخفی مانده و به مرور در حال بروز یافتن هستند.

تعبیر خواب آسانسور به روایت معبر سوتک

تعبیر خواب آسانسوری که به سمت طبقات بالا می رود؛ این خواب نشان می دهد که شما در حال حرکت به سطوح بالاتری از آگاهی و شناخت هستید. این شناخت ، شما را به دید وسیع تری از زندگی می رساند و شما را به اهداف و خواسته هایی که در نظر گرفته اید نزدیک تر می کند. این خواب همچنین سمبل پیشرفت و ترقی شما ، و بالا رفتن جایگاهتان در عرصه ی شغلی می باشد.

تعبیر خواب آسانسوری که به سمت طبقات پایین می رود؛ این خواب سمبل قرار گرفتن شما در ناآگاهی و جهل است. این خواب با زمین گیری ، ناتوانی یا بی ارادگی همراه است. این خواب میتواند سمبل بی اثر شدن قدرت اراده و افکار شما در برخی تصمیم گیری ها یا انجام امور باشد. ممکن است در زندگی بیداری از انجام پروژه ای صرف نظر کنید یا در مواضع و طرح های خود تجدید نظر کنید.

تعبیر خواب آسانسوری که متوقف شده یا گیر کرده است؛ این خواب نشان میدهد که شما ممکن است دچار این احساس منفی شده باشید که شاید در بخشی از زندگی خود محدود شده اید و قدرت عمل از شما سلب شده باشد . این احساس می تواند در زمینه ی شغلی ، در رابطه با احساسات ، زمینه های تحصیلی یا پروژه و برنامه های شما پیش آمده باشد.

اگر در خواب نتوانید وارد آسانسور شوید، یا از آن استفاده کنید، این خواب نشان می دهد که شما میتوانید با کار و تلاش بیشتر ، موانعی که بر سر راهتان ایجاد شده است را برطرف کنید. این خواب به این معناست که باید صبر و شکیبایی بیشتری را صرف پروژه های خود کنید و برای ثمر بخشیدن طرح های خود ، وقت بیشتری بگذارید.

تعبیر خواب آسانسوری که از کنترل شما خارج شده است.اگر در خواب ، آسانسور از کنترل شما خارج شد ؛ به طوری که سقف را بشکند و از ساختمان خارج شود، نشان دهنده ی این موضوع است که شما در زندگی واقعی در شرف پیشرفت های چشمگیر و ناگهانی هستید که احساس می کنید، پتانسیل و توانایی رو به رو شدن با این مسئولیت های جدید را نداشته باشید. نشانه های آغازین این تغییرات ظاهر شده و باعث به وجود آمدن این نگرانی در شما شده است.

تعبیر خواب آسانسور به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می روید ، نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می شوید.

اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می روید ، نشانه آن است که بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می کردد.

اگر خواب ببینید برای سوار شدن به آسانسور به موقع نمی رسید ، نشانه آن است که از شکست و نومیدی با محافظه کاری می گریزید.

اگر خواب ببینید آسانسور در طبقه ای ایستاده است و حرکت نمی کند ، نشانه آن است که حادثه خطرناکی شما را تهدید می کند.

تعبیر خواب آسانسور به روایت یونگ

اگر در خواب دیدید که سوار بر آسانسور در حال بالا رفتن هستید معنی خواب حرکت شما به سمت جلو و موفقیت است.

اگر در خواب دیدید که سوار بر آسانسوری هستید که به سمت پاییین حرکت می کند معنی خواب عکس بالا است.

اگر در خواب خود یک آسانسور ایستاده و یا گیر کرده دیدید معنی خواب این است که در شما احساسات منفی به وجود امده است.

اگر در خواب دیدید که آسانسور از دسترس شما خارج شده است و نمی توانید آن را کنترل کنید معنی خواب شما این است که در شرف پیشرفت قرار دارید.

تعبیر خواب آسانسور در کتاب سر زمین رویاها

با آسانسور پائین می آئید : بدشانسی شما را محاصره خواهد کرد.

با آسانسور بالا می روید : موقعیت شما بهتر می شود و پولتان بیشتر

با دیگران در آسانسور هستید : مراقب رقیب باشید

با فامیل در آسانسور هستید : سود مالی

آسانسور خراب : دردسر و گرفتاری

شما در آسانسور بین دو طبقه گرفتار شده اید : شوک

تعبیر خواب موضوعی آسانسور

خواب رو به بالا حرکت کردن آسانسور

اگر درون یک آسانسور رو به بالا حرکت کنیم، این آغاز سطح جدیدی از هوشیاری و آگاهی است.آسانسوری که رو به بالا حرکت می کند در واقع نماد بلوغ، رشد، و پیشرفت از نظر معنوی است. هرچه آسانسور بالاتر برود، رشد ذهنی خواب ببیننده سطح بالاتری خواهد داشت. اگر آسانسور در طبقه ی آخر توقف کند به معنی آن است که سطح جدید هنوز به طور کامل حاصل نشده است.

همچنین اینکه آسانسور در کدام طبقه توقف می کند نیز حائز اهمیت است چون عدد اغلب پیام های مهمی از ناخودآگاه ما به همراه دارد.

خواب رو به پایین حرکت کردن در آسانسور

اگر آسانسوری که در خواب درون آن هستید رو به پایین حرکت کند، ممکن است نشانگر آن باشد که هنوز با چیزهای تازه در زندگی تان اخت نشده اید، مثلا با سطح پخته تری از آگاهی تان. به ویژه وقتی آسانسور سقوط می کند می تواند نشانه ی آن باشد که چیزی در زندگی ما خارج از کنترل است. ما خودمان دیگر نمی توانیم تصمیم بگیریم آسانسور را در کجا نگه داریم – و بدون معار به اعماق می رود. چنین خوابی رابطه ی نزدیکی با خواب های سقوط یا خواب های مربوط به تصادفات هواپیما دارد.

خواب حضور دیگران در آسانسور

آنچه حتی وضعیت آسانسور را ناخوشایندتر می کند، زمانی است که غیر از ما کسان دیگری نیز درون آسانسور هستند. به ویژه وقتی غریبه ها داخل آسانسور باشند، که به خاطر تنگ و کوچک بودن آسانسور ممکن است آن ها را لمس کنیم، احساس ناراحتی و تعذب شکل می گیرد چون بالاخره هیچ کس دوست ندارد حریم خصوصی اش نقض شود. حتی تماس چشمی با غریبه ها نیز برای ما ناراحت کننده می تواند باشد.

در خواب، وقتی غریبه هایی درون آسانسور هستند، ما با جنبه های قوی و تازه ای روبرو هستیم که بخشی از سطح جدید آگاهی و هوشیاری مان به حساب می آیند. البته، بدون زحمت و تلاش به این سطح نمی رسیم، اما در این صورت باید با چالش پیش آمده روبرو شویم و در آسانسور کمک حال یکدیگر باشیم.

با وجود این، چنین خوابی می تواند به معنی آن نیز باشد که فرد باید با افراد غریبه ی بیشتری تعامل و بر ترسش از تماس با غریبه ها غلبه کند.

خواب گیر افتادن درون آسانسور

اگر در خواب هنگام سواری درون آسانسور گیر بیفتیم این خواب می تواند سریعا به کابوس تبدیل شود. ما درون اتاقکی گیر افتاده ایم که نمی توانیم بالا یا پایین برویم. حتی در کسانی که از تنگناهراسی رنج نمی برند، ترس از مرگ در چنین شرایطی افزایش پیدا می کند. این ترس موقعیتی نماد ترس هایی است که ما باید برای تکمیل فرایند تغییر و تبدیل مان بر آن ها غلبه کنیم. اگر آسانسور در خواب گیر کند، در آنصورت خودآگاه ما برای تغییر هنوز آمادگی ندارد.

البته که تعبیر کردن درست آسانسور به مقصد حرکت نیز بستگی دارد. به محض آنکه درهای آسانسور باز می شوند، ما به سطح جدیدی رسیده ایم. بالاترین سطح وقتی حاصل می شود که شما بیرون هستید و محیط دوستانه و خوشایند است.

اگر همچنان درون ساختمان هستیم، یعنی هنوز به انتهای سفر رشد معنوی مان نرسیده ایم

اگر کسی که خواب می بیند در خواب از آسانسور استفاده کند، در نتیجه این مورد به عنوان نشانه ای از آن تعبیر می شود که او نه تنها می خواهد به سرعت در فضا به سمت بالا حرکت کند بلکه برای حرکت صعودی در زندگی نیز تلاش می کنند. همچنین تمایل خواب بیننده برای حل سریع مشکلات نیز از طریق تحقیقات خواب مدرن نمادشناسی می شود، اما این فقط در صورتی می تواند موفقیت آمیز شود که او تلاش بیشتری بکند، تا اینکه همیشه نیازمند استفاده از آسانسوری نباشد که به کمک سایرین کار می کند.

اگر آسانسور به سمت بالا حرکت می کند، در تعبیر خواب این نشانه ای از صعود و ارتقاء شخصی نیز هست، که با وجود این به کمک سایرین وابسته است. اگر آسانسوری که در عالم خواب می بینیم به سرعت رو به پایین حرکت کند، آن وقت به معنی آن است که خواب بیننده نمی تواند تقاضاهای بالاتر و بیشتری را در حال حاضر برآورده کند. اگر آسانسور در زیرزمین توقف کند، این خواب به احساسات آن فرد و آنچه در تاریکی نهفته است مربوط می شود.

اگر شخص خواب بیننده آسانسوری را در خواب ببیند، در آنصورت بدون قدرت و اراده ی خودش رو به بالا، و اما همچنین رو به پایین نیز حرکت می کند. در تعبیر روانشناختی این نماد خواب، آسانسور نمایانگر فرایندهای تغییر در زندگی خواب بیننده است که به هر صورت تحت حمایت و کمک دیگران هستند.

خواب بیننده احساس می کند آسانسور معمولا سریع حرکت می کند و تقریبا وزنی ندارد درست مثل موقع پرواز. این احساس در خواب می تواند به اعتماد بیش از حد و ایده های غیر واقع بینانه اشاره داشته باشد.

اگر از آسانسور در خواب بخواهید تعبیری معنوی ارائه دهید، این نماد نشانگر فراز و فرودهای زندگی است که همیشه خودتان قادر به کنترل آن ها نیستید.

اگر می خواهید بالا بروید می توانید پله ها را بپیمایید ، اما با آسانسور این کار قطعا سریع تر صورت می پذیرد. با وجود این، این تسریع می تواند مسافران را دوباره به سطح پایین نیز بکشاند. یک آسانسور می تواند قدیمی و درب و داغان باشد یا مدرن و شیک با تعداد زیادی آینه و استیل ضد زنگ و صیقلی. یک آسانسور شیشه ای که در نمای بیرونی خانه کار گذاشته شده است این مزیت را دارد که می توانید هنگام سواری از دیدن مناظر زیبا لذت ببرید.

پله برقی یا آسانسور تصاویری در خواب ها هستند که نمایانگر حرکت و پویایی هستند و به وفور رخ می دهند. پس این اصلا اتفاقی نیست که خواب بیننده در دنیای خواب از آن ها استفاده می کند. در تعبیر حقیقی خواب ها به طور اخص جهت حرکت نیز حائز اهمیت است. آیا سفر به پایین است یا رو به بالا؟ آنچه در اینجا ذکر شد نمونه هایی از تصاویر احتمالی از آسانسور است که ممکن است در خواب ظاهر شوند.

ارسال نظر

آراد برندینگ
راک ایران
آی پوتِیتو
سیر آنلاین
محیا کابل
تیکُل موتور اُیل
ونداد روفرشی
مای ریمل
آی زالو
باربری تاپ