کد خبر : 12312

احکام نماز

احکام نماز | در شرایط "گم شدن مُهر در حین نماز" و "ایجاد مانع بین پیشانی و مُهر" چه کنیم؟

بخشی از مسائل در حین سجده نماز به وجود می‌آید؛ وقتی مهر در حین نماز گم شود یا میان پیشانی و مهر حائلی مثل پارچه سجاده یا چادر باشد و یا سر بی‌اختیار از روی مهر برداشته شود. وظیفه نمازگزار در این شرایط را مراجع تقلید توضیح می‌دهند.

احکام نماز  | در شرایط "گم شدن مُهر در حین نماز" و "ایجاد مانع بین پیشانی و مُهر" چه کنیم؟

گاهی در حین نماز با مسائلی مواجه می‌شویم که نمی‌دانیم نماز ما صحیح است یا خیر. یکی از این مسائل در حین سجده پیش می آید. اتفاقاتی مانند گم شدن مُهر نماز به خصوص وقتی در نمازخانه، مسجد یا هر مکان پرترددی نماز را ادا می‌کنیم، انسان را با این ابهام مواجه می‌کند که در حال گم شدن مهر چه باید کنیم؟ و یا امکان دارد سجده را به جا بیاوریم اما مانعی بین پیشانی و مهر ایجاد شود، این مشکل به خصوص برای خانم‌ها ایجاد می‌شود که چادری بر سر دارند و امکان دارد در زمان ادای سجده، بخشی از چادر بین پیشانی و مهر آنها قرار گرفته و حائل ایجاد کند.

خبرگزاری تسنیم برای یافتن بخشی از مسائل در حین ادای سجده از جمله «گم شدن مهر نماز» و «ایجاد مانع بین پیشانی و مهر در سجده» به بررسی پاسخ های فقهی و شرعی مراجع تقلید پرداخته است تا هر نمازگزار بنا بر تقلید از مرجع خود، پاسخ پرسش شرعی را بداند.

ارسال نظر

آراد برندینگ
راک ایران
آی پوتِیتو
سیر آنلاین
محیا کابل
تیکُل موتور اُیل
ونداد روفرشی
مای ریمل
آی زالو
باربری تاپ