کد خبر : 12881

تعبیر خواب

تعبیر خواب افتادن دندان | دیدن خواب افتادن دندان چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب افتادن دندان را می‌توان در حالات گوناگون و بنا به تعابیر معبرین اسلامی و غربی بررسی کرد.

تعبیر خواب افتادن دندان | دیدن خواب افتادن دندان چه معنایی دارد؟

صبح که از خواب بیدار  می شویم اولین چیزی که به خاطر می آوریم خواب و تعبیر خواب است. تعبیر خواب فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود است تعبیر خواب درک یا تعبیر خواب تأثیر مثبت بر سلامت روان فرد داشته باشد. اگر در خواب موضوعی را خواب ببینید تعبیرش  چیست . تعبیر خواب  افتادن دندان چه معنایی دارد.

به طور کلی تعبیر خواب دندان از دیدگاه اسلامی اشاره به خاندان و نزدیکان داشته و هر حادثه‌ای برای آن می‌تواند رخدادی در نزدیکی بیننده خواب باشد. از نقطه نظر روانشناسی این رویا اشاره به حالات و روحیات فرد رویابین دارد.

تعبیر خواب افتادن دندان در یک نگاه

افتادن دندان

خودبینی

از دست دادن ارتباطات

خجالت

عدم قدرت و توانایی

مرگ

رسیدن پول

فریب و نیرنگ

افتادن دندان در دست رسیدن سود و منفعت به صاحب خواب

افتادن دندان با خونریزی از دست دادن دارایی یا سلامت

افتادن دندان بدون خونریزی انجام کارهای بیهوده

تعبیر خواب دندان لق - تعبیر خواب افتادن دندان آسیاب - تعبیر خواب افتادن دندان نیش

تعبیر خواب افتادن دندان

در ارتباط با مشاهده افتادن دندان در خواب و یا ریختن آن، معبرین غربی و اسلامی بسیاری تعابیر مختلفی ارائه کرده‌اند و آن را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند.

 

تونی کریسپ می‌گوید:

اگر شخصی را در خواب بدون دندان یا با دندان‌هایی اندک مشاهده کنیم، معمولا این احساس در ما برانگیخته می‌شود که آن شخص قدرت و تاثیر خود را در حیات از دست داده است، او زندگی را “باخته است” و این دقیقا همان چیزی است که از دست دادن دندان‌ها در رویا به تصویر می‌کشند: از دست دادن و “باختن” حتی اگر موقتی باشد. این امر ممکن است به این صورت به تجربه نوعی مرگ، یا از دست رفتن نفس تا درجه‌ای خاص منجر می‌شود.

اگر فقط یک دندان افتاد: این رویا ممکن است به از دست دادن چیزی، تغییر و یا مرگ کسی اشاره کند.

 

آنلی بیتون در تعابیرش اینگونه می‌گوید:

اگر خواب ببینید یکی از دندان‌های شما می‌افتد، نشانه آن است که خبرهایی بد به گوش شما خواهد رسید.

اگر خواب ببینید دوتا از دندان‌های شما می‌افتد، علامت آن است که ناخواسته به اوضاع بدی کشانده خواهید شد. و اگر خواب ببینید که سه تا از دندان‌های شما می‌افتد، نشانه آن است که اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد.

اگر خواب ببینید تمام دندان‌های شما می‌افتد، نشانه آن است که مرگ و قحطی در اجتماع رواج خواهد داد.

اگر خواب ببینید در اثر ضربه‌ای دندانتان می‌شکند، نشانه آن است که با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد.

آنلی بیتون همچنین درباره تعبیر خواب دندان شکسته یا پوسیده می‌گوید: این رویا نشانه آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت. طرح‌ها نیمه تمام متوقف خواهد شد، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت. و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید.

 

تعبیر خواب افتادن دندان در اسلام

علامه مجلسی (ره) گوید: سقوط دندان‌های بالا تعبیر شده به مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان مادری.

 

محمدبن سیرین گوید: اگر ببینی دندان تو به کف دستت یا روی زمین افتاده و خاکی نشده است یا اینکه به کناری افتاده است، با توجه به نوع دندان صاحب یکی از آن‌ها خواهی شد، اگر دندان جلویی افتاده صاحب فرزند یا برادر و یا خواهر می‌شوی. اگر ببینی هم دندان‌هایت در کف دست یا کنارت ریخته است، عده بستگان تو بیشتر می‌شود.

به تعبیر ابراهیم کرمانی اگر بیند دندان‌هایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که دندانش روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می‌شود یا آسیبی به او وارد می‌آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می‌میرد، با توجه به این که آن دندان کدام است.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا گردد.

تعبیر خواب افتادن دندان در دست

به تعبیر برخی معبرین اسلامی، تعبیر دیدن افتادن دندان‌های بالا کف دست به منزله رسیدن سود و منفعب به صاحب خواب است. به تعبیر برخی دیگر از معبرین، افتادن دندان کف دست نشان دهنده آن است که شما ثروتمند خواهید شد. شما همچنین دارایی فراوان و موقعیت اجتماعی مناسبی پیدا خواهید کرد. زمانی که دندان در کف دست بیفتد قطعا خاک آلوده نشده و اگر دندان در خواب خاک آلوده شود تعابیر برعکس خواهند شد.

تعبیر خواب افتادن دندان جلو

ابن سیرین این دندان‌ها را به فرزندان، خواهران و برادران صاحب خواب نسبت داده است. چنانچه دندان‌هایتان را در حال ریزش کف دستتان ببینید نشانی از بچه، برادر، یا خواهری دارد که قرار است به دنیا بیاید. همچنین این خواب می‌تواند نشان دهنده رسیدن منفعتی از جانب آن‌ها به شما نیز باشد.

حضرت دانیال نیز این دندان‌ها را علاوه بر تعبیری که ابن سیرین از آن داشته به پدر یا مادر نیز مرتبط دانسته است. برخی دیگر از معبرین نیز دندان‌های جلو و دندان‌هایی که در طرف راست بوده را به پدر و بستگان او نسبت داده و دندان‌های طرف چپ را به مادر و بستگان وی مربوط دانسته‌اند. دیدن اینکه دندانی از دندان‌های پیشین شما در خواب بیفتد به از دست رفتن تاثیر آن فرد در زندگی شما و یا احساس شما در این‌باره دلالت دارد.

تعبیر خواب افتادن دندان با خونریزی

به تعبیر معبرین غربی چنانچه افتادن دندان در خواب با درد و خونریزی همراه باشد نشان دهنده آن است که شما در حال از دست دادن چیزی هستید که آن چیز می‌تواند دارایی یا سلامت شما باشد.

به تعبیر معبرین غربی، دیدن افتادن دندان بالا به همراه خونریزی نشان دهنده آن است که بزرگتر شما به پولی دست خواهد یافت و شما نیز احتمالا از مزایای آن بهره‌مند خواهید شد.

به تعبیری دیگر دیدن خونریزی دندان یا لثه در خواب نشان دهنده آن است که شما احتیاج دارید مدتی کارها را برای خود آسان کنید. به بیانی دیگر نباید کارهای محوله را بر خودتان سخت بگیرید.

ارسال نظر

آراد برندینگ
راک ایران
آی پوتِیتو
سیر آنلاین
محیا کابل
تیکُل موتور اُیل
ونداد روفرشی
مای ریمل
آی زالو
باربری تاپ