کد خبر : 13395

تعبیر خواب

تعبیر خواب بازار چیست؟ | دیدن خواب بازار چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب بازار به روایت آنلی بیتون را در ادامه ببینید.

تعبیر خواب بازار چیست؟ | دیدن خواب بازار چه معنایی دارد؟

صبح که از خواب بیدار  می شویم اولین چیزی که به خاطر می آوریم خواب و تعبیر خواب است. تعبیر خواب فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود است تعبیر خواب درک یا تعبیر خواب تأثیر مثبت بر سلامت روان فرد داشته باشد. اگر در خواب موضوعی را خواب ببینید تعبیرش چیست . تعبیر خواب بازار چه معنایی دارد.

تعبیر خواب بازار به روایت لوک اویتنهاو

بازار: سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید

تعبیر خواب بازار به روایت آنلی بیتون

 ۱ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت.

۲ـ دیدن بازاری متروک در خواب، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد.

۳ـ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار، نشانه آن است که در حرفة خود زیان خواهید دید.

۴ـ اگر دختری خواب ببیند، نشانه آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب بازار به روایت لیلا برای

 اگر خواب ببینید که از بازار خرید مى کنید، بیانگر داشتن روابط نادرست است.

اگر خواب ببینید که در بازار چیزى مى فروشید، بیانگر تغییر شغل است.

اگر در خواب خود را در بازار مکاره ببینید، بیانگر بدشانسى و ناراحتى است.

 

ارسال نظر

آراد برندینگ
راک ایران
آی پوتِیتو
سیر آنلاین
محیا کابل
تیکُل موتور اُیل
ونداد روفرشی
مای ریمل
آی زالو
باربری تاپ