کد خبر : 13702

صفر بانکی

حراج اوراق بدهی | دومین صفر بانکی در کسری بودجه دولت

در هفته منتهی به 25 بهمن ماه سی و نهمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی برگزار شد. طی آن تنها مشارکت در خرید اوراق از سوی بورسی ها بوده و بانک ها برای دومین هفته متوالی هیچ اوراقی را ازدولت خریداری نکرده اند.

حراج اوراق بدهی | دومین صفر بانکی در کسری بودجه دولت

به گزارش ستاره پارسیحجم اوراق بدهی فروخته شده در بازار اولیه بار دیگر کاهشی شد. در این بازار که دولت از طریق فروش اوراق بدهی به مشتریان در پی تامین کسری بودجه از مسیر غیرتورمی است تنها بورسی ها در هفته اخیر مشارکت داشته اند.

بورسی ها تنها خریداران مرحله سی ونهم اوراق

در هفته منتهی به 25 بهمن ماه 1401، حدودا 2 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی دربازار اولیه فروخته شده که تمام آن را بورسی ها خریداری کرده اند.

در این بازار بانک ها و بورسی ها تنها مشتریان جدی خرید اوراق بدهی دولتی بوده که در دو هفته اخیر سهم بانک ها از اوراق بدهی صفر بوده است.

در هفته پیش نیز اوراق تنها در بازار سرمایه فروخته شده بود. حجم اوراق بدهی فروخته شده در مرحله قبلی در سطح 2 هزار میلیارد تومان بوده و اکنون به یک هزارم هفته قبل رسیده است.

خرید اوراق با نرخ سود بالا 

در این هفته عمدتا دو دسته اوراق بدهی در بازار اولیه عرضه شده است. اراد 120 با نرخ سود 23.95 درصد و تاریخ سررسید سه ساله و اراد 122 با نرخ سود 23.8 درصد و تاریخ سررسید دوساله.

بررسی های آماری در این هفته نشان می دهد تمام خرید اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه از اراد 120 بوده که نرخ سود آن بالاتر است. این اتفاق بیشتر مرتبط با ماهیت بلندمدت فعالان در بازار سرمایه است. چرا که برای این دسته غالبا نرخ سود بالا اهمیت بیشتری دارد تا تاریخ سررسید پایین.

در نهایت مشاهده می شود خرید بورسی ها در بازار اولیه برابر با 46 هزار و 306 میلیارد تومان از ابتدای سال تاکنون بوده است. این رقم در مجموع بازار اولیه تا پایان هفته 25 بهمن ماه تقریبا معادل با 69 هزار  و 470 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

ارسال نظر

آراد برندینگ
راک ایران
آی پوتِیتو
سیر آنلاین
محیا کابل
تیکُل موتور اُیل
ونداد روفرشی
مای ریمل
آی زالو
باربری تاپ