اختلاس
  • اسماعیلی از صدور رای پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان خبر داد و گفت: رای هنوز غیر قطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

  • دکتر امیر دبیری مهر معتقد است که نظام اجتماعی کشور تغییر یافته است اما نظام مجازات و کیفرها از جایگزینی لازم برخوردار نیست. اگر از منظر اجتماعی به مجازات های پرونده های مفاسد اقتصادی بپردازیم ، قوانین جدید به قضات این اجازه را خواهد داد تا تصمیمات دیگری در خصوص پرونده هایی مانند پرونده اکبر طبری بگیرند. لازم است که معذوریت های قانونی را بهانه کنیم. قانون وحی منزل نیست و انتظار می رود قوانین مطابق نیاز جامعه متحول شود.

  • اشرف ریاحی، داماد نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم و از متهمان فساد ۶.۶ میلیارد یورویی پتروشیمی، متواری شده است.

  • در ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده طبری دفاعیات جالبی از خود کرد و به کیفرخواست ایرادات زیادی گرفت.