استان اصفهان
  • مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان در زمینه انجام آزمایش‌های خودسرانه کرونا می‌گوید: آزمایش‌های خودسرانه هیچ فایده‌ای ندارد بلکه بعضا مضر است و سیستم درمان را دچار چالش می‌کند. یک تست کووید ۱۹ ضروری وجود دارد که زیر نظر متخصصان و با تجویز آن‌ها انجام می‌شود و یک تست غیرضروری وجود دارد که خود افراد بدون تجویز اقدام به انجام آن می‌کنند.