اولین شاعرزن
  • رخشندهٔ اعتصامی معروف به پروین اعتصامی زادهٔ ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ است.پروین اعتصامی در تبریز متولد شد.پروین اعتصامی ۱۵ فروردین ۱۳۲۰ در تهران درگذشت.پروین اعتصامی شاعر ایرانی است که به عنوان «پرآوازه‌ترین شاعر زن ایران» از او یاد شده‌است. پروین اعتصامی از کودکی فارسی، انگلیسی و عربی را نزد پدرش آموخت.