تروریسم
  • سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توئیتی ضمن انتشار گزاره برگ همکاری های ایران و چین نوشت: مشارکت جامع راهبردی ایران وچین از امروز وارد مرحله جدیدی شد.