ترور تتلو
  • بنیامین بهادری خواننده پاپ سرشناس کشور در لایو اینستاگرامی خود تتلو را ترور شخصیتی کردند.