زهرا
  • در شعرها و متون افسانه‌ای بارها از لحظه وصال و فراق سخن‌ها گفته شده در ادامه صحبت های همسر شهید را می خوانید.

  • عکس مراسم ازدواج آزاده نامداری را مشاهده می کنید.

  • لبخند زیبا و چهره معصوم شرقی اش با آن چشمای درشت و ابروان کشیده، لحظه ای از نظرم دور نمی شود، روناک را می گویم، روناک عزیزوند، دختر نوجوان اهل روستای «کانی رش» ارومیه که بدن سوخته و خاکسترشده اش اکنون زیر خروارها خاک خوابیده. او در روز پنجشنبه 20 آذر 1399 خودسوزی کرد.

  • در انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات :

    ۷۷ تن از نامزدهای نمایندگی مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار بیانیه های جداگانه انصراف خود را در حمایت از کاندیدای حقوقدان و مدیر کل پیشین مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، "پدرام پاک آیین" اعلام و مدیران مسئول سراسر کشور را به حضور حداکثری در انتخابات و برگزیدن "پدرام پاک آیین" به عنوان نامزد شایسته‌تر اعلام کردند.

  • در انتخابات نمایتده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات

    71 تن از نامزدهای نمایندگی مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار بیانیه های جداگانه انصراف خود را در حمایت از کاندیدای حقوقدان و مدیر کل پیشین مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، "پدرام پاک آیین" که اعلام و مدیران مسئول سراسر کشور را به حضور حداکثری در انتخابات و برگزیدن "پدرام پاک آیین" به عنوان نامزد شایسته‌تر اعلام کردند.

  • تازه ترین تصاویر از گلشیفته فراهانی و زهرا امیر ابراهیمی در صحرا را در زیر تماشا کنید.