قاسم نوده فراهانی
  • رئیس اتاق اصناف تهران گفت: قیمت نان تغییری نیافته است و مردم در صورت گرانفروشی تخلف را به سامانه « 124 » اطلاع دهند تا توسط تعزیرات با نانوایی متخلف برخورد شود.