نخبگان
 • رییس ستاد مرکزی حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی عنوان کرد:

  ​ناطقی گفت: امیدواریم ستادهای انتخاباتی پس از انتخابات تعطیل نشود تا بستری برای حضور جوانان و استفاده از ظرفیت آنها برای پیشبرد اهداف و برنامه های کلان کشوری باشد. چرا که اکنون زمان به کارگیری نخبگان،جوانان و مردم برای کمک به دولت منتخب است.

 • دکترمحمودعیدی:

  یکی ازنامزدهای مورد تایید جمعی ازمتخصصین وپرسنل شهرداری تهران برای ششمین دوره شورای شهرتهران برحفظ کرامت شخصی وتثبیت جایگاه شغلی آن هاتاکیدکرد.

 • روش های نوین تصدیق هویت الکترونیکی در دولت الکترونیک

 • جلسه سوم پویش ملی همفکری و مطالبات از دولت الکترونیک)فاوا( در دولت آینده با حضور فعالان و نخبگان عرصه فناوری و نمایندگان برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری در بستر شبکه اجتماعی کلاب هاوس بصورت آنلاین برگزار گردید.

 • جلسه دوم پویش ملی همفکری و مطالبات از دولت الکترونیک(فاوا) در دولت آینده با حضور فعالان و نخبگان عرصه فناوری و نمایندگان برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری در بستر شبکه اجتماعی کلاب هاوس بصورت آنلاین برگزار گردید.

 • اولین جلسه پویش ملی همفکری و مطالبات از دولت الکترونیک(فاوا)در دولت آینده با حضور فعاالن و نخبگان عرصه فناوری و نمایندگان برخی ازکاندیداهای ریاست جمهوری در بستر شبکه اجتماعی کالب هاوس بصورت آنالین برگزار گردید.

 • وام ۳۰۰ میلیونی خرید مسکن شامل چه کسانی می شود؟

 • اقای ابوالفضل فاتح در نامه ایی خطاب به دکتر علی عسگری تاکید کردند برای اطلاع رسانی نیازمند استراتژی جدیدی هستیم.

 • بنیاد ملی نخبگان به پاس رویکرد نوآورانه و عملکرد شایسته مدیرعامل #بیمه_ایران، لوح سپاس این بنیاد را به دکتر رضایی اعطا کرد.

 • دکتر محمدرضا حقیقی:

  دکتر حقیقی: ارتباطات محدود به مسائل تئوریک صرف در حوزه انسانی نیست و می‌توان با "شم" مدیریتی همراه با تخصص به عرصه‌های دیگر از جمله عرصه اقتصادی ورود کرد و با توانمندی فردی، محدودیت‌های تحریم و بحران اقتصادی جامعه را به حداقل رساند.