چک پول
  • با حضور رییس بانک مرکزی رونمایی می شود

    : بنابر اعلام صداوسیما، امشب در برنامه ای با حضور رییس بانک مرکزی از چک پول 100 هزار تومانی رونمایی خواهد شد.