کاهش قیمت مرغ
  • در حالی که قیمت مرغ در بازار آرام گرفته است و به‌قیمت ۲۰۴۰۰ تومان به فروش می‌رسد قیمت هرشانه تخم‌مرغ کمتر از ۲کیلوگرم در بازار آزاد ۳۵هزار تومان تا ۵۰هزار تومان به فروش می‌رسد.

  • رئیس سازمان دامپزشکی کشور از سقوط قیمت مرغ در روزهای آتی خبر داد.