Women Talking
  • نقد و برسی پ نقد و برسی فیلم | نقد و برسی فیلم حرف های زنانه | نقد و برسی فیلم Women Talking | Women Talking

    نگاه رمانتیک و حساسیت‌های شاعرانه‌ی سارا پٌلی در فیلم حرف های زنانه مانع از این می‌شود که نحوه‌ی بیان حجم بالای ایده‌های مضمونی اثر، به ورطه‌ی شعارزدگی محض سقوط کند. با ما همراه باشید.